Gymnázium Kroměříž

Gymnázium Kroměříž
Masarykovo nám. 496
767 01  Kroměříž


gymkrom@gymkrom.cz 

577 544 813 (kancelář školy)

577 544 810 (ředitel školy)

 

Družební školy

Spolupráci s jinými gymnázii začala naše škola rozvíjet již před více než 50 lety, proto dnes o družbě se zahraničními školami hovoříme jako o tradičních aktivitách našich studentů.

Družebními školami Gymnázia Kroměříž jsou:

Družební kontakty mají převážně charakter pravidelných každoročních výměnných pobytů našich studentů a jejich zahraničních spolužáků spojených s dalšími poznávacími aktivitami jako návštěvy koncertů, divadelních představení, pamětihodností nebo exkurzí.

Slovenští studenti se každoročně v září účastní kroměřížských lehkoatletických závodů v rámci Sedláčkova memoriálu a recipročně naši studenti soutěží o Pohár ředitele Gymnázia M.M.Hodžu pořádaný obvykle koncem října v Liptovském Mikuláši.

 

Partnerské vztahy našeho gymnázia s německým Graf-Eberhard- Gymnáziem

v Bad Urachu.

S Graf-Eberhard-Gymnáziem v bádensko-württemberském městečku Bad Urach jsme navázali již první kontakt v roce 1993, kdy do naší školy přijela delegace dvou německých žáků pod vedením pana Kurta Keifenheima, učitele tamního gymnázia, aby dohodla možnou spolupráci mezi našimi školami.

Od roku 1994 již následovaly pravidelné každoroční návštěvy na území našich sousedů či u nás.  Za dobu šestnáctileté existence výměnných pobytů navštívilo zemi našich přátel více než dvě stě českých žáků. V posledních letech jsou tyto akce organizovány tak, že v jednom školním roce navštíví naši zahraniční partneři naši školu a náš region a v dalším roce vyjíždí skupina českých žáků se svými učiteli němčiny do Bad Urachu. Ubytování žáků je v rodinách, takže jak čeští, tak i němečtí žáci mají možnost více proniknout do způsobu života v dané zemi.

Při jednotlivých návštěvách nabízí každá škola bohatý program. Vedle účasti žáků a učitelů ve vyučování a prohlídek měst pořádají obě školy výlety do atraktivních míst daného regionu a exkurze do některých průmyslových závodů. V minulých letech jsme se blíže seznámili nejen s lázeňským městečkem Bad Urach, s hlavním městem spolkové země Bádensko-Württembersko Stuttgartem, univerzitním městem Tübingen, ale i se vzdálenějšími městy jako je Ulm nebo Kostnice u Bodamského jezera. Rovněž náš program se neomezuje pouze na historické pamětihodnosti Kroměříže, nýbrž nabízíme mnoho dalších zajímavých míst na Moravě. Jsou to  nejen města – Olomouc, Brno,  Zlín či Vizovice, ale i poutní místa Svatý Hostýn a Velehrad, zámek i park v Buchlovicích nebo Punkevní jeskyně v Moravském krasu.

Vedle poznávací části programu nechybí na výměnných pobytech sportovní vyžití, diskotéky a další kulturní akce.

Dlouholeté partnerství mezi školami představuje i intenzivní práci na projektech, z nichž velmi zdařilým byl „Ekoturismus v Bílých Karpatech“. Naším cílem se stala malá valašská obec Hostětín se svými ekologickými projekty. Výsledkem mnohaměsíční práce bylo vydání česko--německé brožury s environmentální a ekologickou tematikou, na které společně pracovali čeští a němečtí žáci pod vedením učitelů němčiny a biologie.

K dalším úspěšným projektům, které byly připravovány u příležitosti návštěvy německých partnerů, patří projekt „ Po stopách světového kulturního dědictví v Kroměříži, Olomouci a Brně nebo projekt „Minulost a současnost Moravy“, ve kterých měli žáci vyššího gymnázia průvodní slovo v němčině k významným památkám našeho města a k  historickým sálům Arcibiskupského zámku.

                                                                                                                  Roman Zahnaš

 

 


KONTAKTY

Kontaktní údajeGymnázium Kroměříž
Masarykovo nám. 496
767 01 Kroměříž

Telefony577 544 813 (kancelář školy)
577 544 810 (ředitel školy)

REDIZO60001494170843309      |

Gymnázium Kroměříž,  Masarykovo nám. 496, 767 01 Kroměříž   -   Grafika / aplikace a www :   ALMEO s.r.o. - internet & software